Operacije - tehnike operativnog lečenja

- CST - Crteži
- IPON tehnika pacijent sa kolostomom
- CST tehnika postoperativnih kila
- Preponska kila - lokal - Lichtenstein tehnika
- Rives stopa postoperativna kila


Pristup inc. kili
 

Plasiranje mrežice int
 

Ušivanje fascije
 

Reparirana inc. kila
 
;