Faktori koji uticu na nastanak kila- PATOLOGIJA I PATOFIZIOLOGIJA

U zavisnosti od toga da li se radi o primarnim kilama kao sto su preponske, pupčane ili epigastrične, ili postoperativnim tj incizionim hernijama i mehanizam njihovog nastanka je različit.

Kod primarnih hernija dolazi do prolaska intraabdominalnog sadržaja kroz slabe tačke prednjeg trbušnog zida put spolja i ograničen je kožom. Te slabe talke na prednjem trbušnom zidu kod pacijenata su predeo prepone, pupka i srednja linija iznad pupka. Slabe tačke su deficitarne u smislu misićnofascijalne jačine a ograničene mišićima i fascijama normalne snage. U takvom nastanku nasledni faktor tj predispozicija za nastanak kile je jako važan i smatra se da se preponske kile nasledjuju po muškoj liniji.

Postoperativne kile nastaju na mestu ožiljka od ranije operacije. Javljaju se u 12-20% svih operacija koje zahtevaju otvaranje trbuha


•   metabolički poremećaji--- Još je Keith 1924.god. tvrdio da patološke promene u vezivnom tkivu trbušnog zida mogu dovesti do pojave kile, ali u to vreme njegov stav nije ozbiljno shvaćen. Epidemiološki podaci pokazuju povećanu prevalencu ingvinalnih kila kod nekih bolesnika koji su pokazivali poremećaj u stvaranju vezivnog tkiva (poremećaj u osteogenezi, cutis laxa, Ehlers-Danlos syndrome, i Marfanov sindrom). Opisana je češća pojava ingvinalne kile kod dece sa urodjenim iščašenjem kuka, kod kojih dolazi do poremecaja u sintezi kolagena koji učestvuje u procesu normalnog ožiljavanja rane

•   kod pacijenata sa aneurizmom abdominalne aorte – smatra se da se oslabadja proteaza iz zida krvnog suda koja dovodi do razlaganja kolegena koji učestvuje u stvaranju ožiljka. Pacijenti sa aneurizmom abdominalne aorte imaju dva puta česće preponsku kilu

•   opšte stanje --- Faktori koji imaju negativno delovanje na produkciju kolagena i zarastanje rane mogu uticati na pojavu incizione kile. To su: malnutricija, anemija, hipoproteinemija (posebno hipoalbuminemija), avitaminoza (vitamin C), žutica, dijabetes (5 puta veći rizik za razvoj incizione kile zbog dejstva na inflamatornu fazu zarastanja. Postoperativne komplikacije povećavaju incidencu incizionih kila, posebno prolongirani paralitički ileus i intestinalna opstrukcija. Ovo je povezano sa abdominalnom distenzijom koja dovodi do enormne tenzije na suturnu liniju sa nekrozom i odvajanjem šavnih linija

•   pušenje----Pušači u odnosu na nepušače dva puta češće razvijaju preponske i četiri puta češće incizione kile. Toksini dima cigarete mogu izazvati destrukciju kolagena povećanjem proteaza u perifernoj cirkulaciji. Dejstvo toksina dima cigarete s jedne strane oštećuju fibroblaste i smanjuju sintezu kolagena, a sa druge strane povećavaju kolagenolizu svojim efektom na inhibitore

gojaznost---Gojaznost predstavlja prediktor za nastanak primarnih i recidivantnih incizionih kila (bolesnici sa BMI > 30 imaju 3 češće incizione kile). Gojazni bolesnici imaju češće infekciju rane. Masno tkivo ne drzi šav, posebno zbog enormne tenzije koju prouzrukuje intraabdominalno i ekstraabdominalno masno tkivo. Povećana je tenzija na mestu šava što može dovesti do presećanja ionako slabog tkiva prožetog mašću. Gojazni bolesnici imaju visoku stopu postoperativnih komplikacija, kao što su paralitički ileus, atelektaza, pneumonija i duboka venska tromboza što povećava incidencu incizionih kila.