Ass. dr sci. med. Andrija Antić


Ass Dr Andrija Antić, specijalista opšte hirurgije stalno zaposlen na I Hir. Klinici unazad više godina se bavi herniologijom, a iz oblasti rešavanja velikih incizionih kila je i doktorirao 2011 godine.
Jedan je od herniologa koji je uveo savremene tehnike lečenja kila koje se koriste u svetskim specijalizovanim hernija centrima. Koristi se smernicama da rešavanje kila ima za cilj poboljšanje kvaliteta života i kozmetskog efekta, osposobljavanje pacijenata za normalan život i rad, a sve to u komfornim uslovima jednodnevne hirurgije koristeći beztenzione tehnike operacije sa ciljem manjeg bola i brzog postoperativnog oporavka i sa minimalnim komplikacijama.