Šta je to kila ? DEFINICIJA

Kila predstavlja vidljivo i palpabilno ispupčenje u predelu prednjeg trbušnog zida koje nastaje kao posledica prolaska intraabdominalnih organa iz svoje normalne pozicije u trbuhu kroz slabe tačke prednjeg trbušnog zida u spoljašnju sredinu.

Koliko se često kila javlja? EPIDEMIOLOGIJA

Kila je jedno od najčešćih obolenja kod nas i u svetu. Vrlo je teško odrediti ukupan broj bolesnika sa kilama (prevalenca), dok je lakše odrediti broj novonastalih slučajeva u jednoj populaciji (incidenca) obično na 100000 stanovnika.
U SAD-u operacija kile je zajedno sa operacijom žučne kese najčešće izvodjenja elektivna operacija i ona iznosi oko 1500000 operacija godišnje. Od toga najveći broj čine preponske hernije. U Nemačkoj godišnje se operiše oko 40000 pacijenata samo sa incizionom tj. postoperativnom hernijom.
Najčešće kile su preponske i one čine oko 60%, umbilikalne i epigastrične hernije oko 20% i postperativne do 20%.
Učestalost hernija zavisi od starosne dobi i pola pacijenata. Preponske hernije su kod muškaraca tri puta češće, a postoperativne hernije su dva puta češće kod žena i to preko 40 godina starosti.
Izrealska studija je pokazala da skoro svaki četvrti muškarac u svetu ima kilu.

Koji su simptomi kile? KLINIČKA SLIKA

U većini slučajeva osim kozmetičkog hendikepa kila se manifestuje i u vidu bola na mestu javljanja, a posebno pri odredjenim fizičkim aktivnostima kao što je ustajanje iz kreveta,npenjanje uz stepenice, trčanje,nošenje odredjenje težine i druge aktivnosti. U fazi mirovanja kao što je ležanje kila obično ne boli

Do čega kila može dovesti? KOMPLIKACIJE

Kila kod pacijenata dovodi do bola prilikom obavljanja fizičkih aktivnosti i kozmetičkog hendikepa što ima za posledicu udaljavanje pacijenata sa kilom od uobičajenih poslova i povlačenje iz normalnih socijalnih situacija te zbog toga ima važan SOCIO-EKONOMSKI ZNAČAJ
Ukoliko se pacijenti sa kilom ne operišu može doći do komplikacija u vidu tzv uklještenja što može dovesti do akutnog hirurškog stanja kada je pacijent životno ugrožen i zahteva hitno operativno lećenje.

Kako se kila prepoznaje ? DIJAGNOSTIKA

Kila se obično lako prepoznaje kliničkim pregledom pacijenta u ležecem i stojećem položaju. Ona se manifestuje kao ispupčenje u predelu prednjeg trbušnog zida u tipičnim tačkama karakterističnim za odredjenu vrstu kile. Ukoliko se pregledom vrati ona je reponibilna, a ukoliko ne može da se vrati ona je nereponibilna i može dovesti do uklještenja sa ozbiljnim komplikacijama.
Dijagnostičke dileme postoje u odredjenim situacijama kao što je gojaznost pacijenta ili veliki broj ožiljaka od ranijih operacija. U tim situacijama kada se ne može sa sigurnosću reći da li je to kila ili neka druga promena u trbušnom zidu kao što je tumor, hematom, absces itd. U tim situacijama koriste se dodatne dijagnostičke metode kao sto je ultrazvuk ili CT – kompijuterizovana tomografija.


CT verifikacija inc. hernije


CT verifikacija postoperativne kile