OPERACIJE KILA CENOVNIK

  1. Operacije primarne preponske hernije u lokalnoj, spinalnoj ili opštoj anesteziji - 1500 €
  2. Operacije pupčane, epigastricne kile - 1500 €
  3. Operacije recidivne kile sa ili bez vadjenja mrežice - 1600 €
  4. Manje incizione hernije - 1600 €
  5. Velike incizione hernije - 3000 €
  6. Složene rekonstrukcije trbušnog zida u zavisnosti od nalaza
  7. Svi pregledi su 4500 dinara, a nakon operacije pregledi i previjanje besplatni kao i
    kontrolni pregledi